Start a conversation

Cum se vor retine banii aferenti tranzactiilor creditate, dar care au fost deja decontate?

Conform capitolului IV, punctul 4 din Anexa de procesare card, in cazul restituirii contravalorii Tranzacţiei către Beneficiar, dacă în urma efectuării plăţilor menţionate mai sus patrimoniul Netopia suferă micşorări, aceasta va fi îndreptăţită la recuperarea întregii sume de la PARTENER. Această recuperare va putea fi efectuată în două modalităţi, la alegerea Netopia:

  1. a) prin reţinerea sumelor de la PARTENER din contravaloarea Tranzacţiilor lunare
  2. b) în termen de 5 zile de la data notificării Netopia transmisă PARTENERULUI, prin virament direct din conturile acestuia.Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No

Comments