Start a conversation

Care este termenul in care trebuie sa confirm factura pentru traficul SMS in sistem?

Factura lunara pentru decontarea traficului efectuat la platile prin SMS va fi emisa si confirmata in sistem nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat traficul.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No

Comments